JOPPD primjeri

Na ovim stranicama možete pronaći konkretne primjere popunjavanja JOPPD obrasce za isplatu plaće, naknada, nagrada, pomoći, prijevoza, ugovora o djelu, autorskih i umjetničkih honorara, stipendija, dnevnica i putnih troškova za službena putovanja.
  
Prikaži JOPPD primjere za:

Isplata plaće za prethodni mjesec i isplata naknade za prijevoz za prethodni mjesec

Primjer JOPPD obrasca za plaću SIJEČANJ 2014. godine i naknade za prijevoz koji se isplaćuje za mjesec obračuna.

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće za prethodni mjesec i isplata naknade za prijevoz za mjesec unaprijed

JOPPD obrazac za plaću SIJEČANJ 2014. godine i naknade za prijevoz koji se isplaćuje za mjesec unaprijed (za veljaču).

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće za prethodni mjesec i isplata naknade za prijevoz direktno prijevozniku (godišnja karta HŽ)

Primjer JOPPD obrasca za plaću SIJEČANJ 2014. godine i naknade za prijevoz (godišnja karta HŽ-a) koji se isplaćuje prijevozniku.

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće za prethodni mjesec i bolovanje na teret poslodavca

JOPPD obrazac za plaću SIJEČANJ 2014. godine i naknade za bolovanje na teret poslodavca (bolovanje do 42 dana)

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće za prethodni mjesec i bolovanje na teret HZZO-a (bolovanje započeto u mjesecu obračuna)

Primjer JOPPD obrasca za plaću SIJEČANJ 2014. godine i naknade za bolovanje na teret HZZO-a koje je započeto u mjesecu obračuna (bolovanje preko 42 dana).

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće za prethodni mjesec i bolovanje na teret HZZO-a (bolovanje završava u mjesecu obračuna)

JOPPD obrazac za SIJEČANJ 2014. godine i naknade za bolovanje na teret HZZO-a koje završava u mjesecu obračuna (bolovanje preko 42 dana).

Otvori primjer

 
  

Isplata bolovanja na teret HZZO-a (za cijeli mjesec)

Primjer JOPPD obrasca za SIJEČANJ 2014. gdje se isplaćuje naknade za bolovanje na teret HZZO-a (bolovanje preko 42 dana) za cijeli mjesec.

Otvori primjer

 
  

Neisplaćena plaća za prethodni mjesec

JOPPD obrazac za plaću SIJEČANJ 2014. godine kada zbog nedostatka sredstava poslodavac nije u mogućnosti isplatiti plaću.

Otvori primjer

 
  

Isplata neisplaćene plaće

Primjer JOPPD obrasca za isplatu zaostale plaće za SIJEČANJ 2014. godine.

Otvori primjer

 
  

Isplata jubilarne nagrade do zakonom propisanog neoporezivog iznosa

JOPPD obrazac za isplatu jubilarne nagrade za 20 godina radnog staža do zakonom propisanog neoporezivog iznosa

Otvori primjer

 
  

Isplata jubilarne nagrade iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa

Primjer JOPPD obrasca za isplatu jubilarne nagrade za 20 godina radnog staža iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa.

Otvori primjer

 
  

Isplata otpremnine do zakonom propisanog neoporezivog iznosa

JOPPD obrazac za isplatu otpremnine do zakonom propisanog neoporezivog iznosa

Otvori primjer

 
  

Isplata otpremnine iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa

Primjer JOPPD obrasca za isplatu otpremnine iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa

Otvori primjer

 
  

Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa (sa prethodnim stažem)

JOPPD obrazac za isplatu stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa

Otvori primjer

 
  

Isplata stipendije (do zakonom propisanog neoporezivog iznosa)

Primjer JOPPD obrasca za isplatu stipendije do zakonom neoporezivog iznosa

Otvori primjer

 
  

Povrat poreza po konačnom godišnjem obračunu poreza i prireza (zbog neravnomjernog poreznog opterećenja)

Povrat poreza zbog neravnomjernog poreznog opterećenja kroz 2014. godinu

Otvori primjer

 
  

Povrat poreza po konačnom godišnjem obračunu poreza i prireza zbog bolovanje na teret HZZO-a

Povrat poreza kada je djelatnik bio na bolovanju na teret HZZO-a (bolovanje preko 42 dana)

Otvori primjer

 
  

Isplata naknade prokuristi umirovljeniku

JOPPD obrazca za isplatu prokure u slučaju kada je prokurist umirovljenik

Otvori primjer

 
  

Isplata nagrade za radne rezltate do 5.000,00 kn (neoporezivo)

Primjer JOPPD obrasca za isplatu nagrade za radne rezltate do 5.000,00 kn neto

Otvori primjer

 
  

Isplata nagrade za radne rezltate iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa (5.000,00 kn)

JOPPD obrazac za isplatu nagrade za radne rezltate iznad zakonom propisanog neoporezivog iznosa (5.000,00 kn)

Otvori primjer

 
  

Isplata dnevnice i putnih troškova za službeni put

Primjer JOPPD obrasca za isplatu naknade za korištenje privatnog auta u službene svrhe i dnevnice za službena putovanja

Otvori primjer

 
  

Isplata božičnice

JOPPD obrazac za isplatu božičnice u iznosu od 2.500,00 kn (neoporezivo)

Otvori primjer

 
  

Isplata akontacije udjela u dobiti

Primjer JOPPD obrasca za isplatu akontacije udjela u dobiti

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće i naknade za prijevoz djelatniku kojemu je to prvo zaposlenje (poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću godinu dana)

JOPPD obrazac za isplatu plaće i naknade za prijevoz za osobu koja se prvi puta zapošljava

Otvori primjer

 
  

Isplata plaće i naknade za prijevoz osobi mlađoj od 30 godina života (poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću u trajanju od 5 godina)

JOPPD obrazac za isplatu plaće i naknade za prijevoz za osobu koja je mlađa od 30 godina

Otvori primjer

 
  

Isplata naknade troškova prehrane radniku u paušalnom iznosu

JOPPD obrazac za isplatu troškova prehrane radnika u paušalnom iznosu

Otvori primjer