JOPPD primjer

Isplata plaće i naknade za prijevoz osobi mlađoj od 30 godina života (poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa na plaću u trajanju od 5 godina)
Prikaži sve primjere


Primjer JOPPD obrasca za plaću STUDENI 2018. godine i naknade za prijevoz za osobu koja je mlađa od 30 godina

Poslodavac je oslobođen plaćanja doprinosa NA plaću u roku od 5 godina (Nar. nov., br. 143/14.)

Datum isplate plaće i naknade za prijevoz je 12.10.2018.Obračunski list

Obračun

Prikaz obračuna za navedeni primjer.

prikaži
Joppd obrazac A stranica

JOPPD obrazac - stranica A

Pogledajte kako mora biti popunjena A stranica za prikazani primjer.

prikaži
Joppd obrazac B stranica

JOPPD obrazac - stranica B

Pogledajte kako mora biti popunjena B stranica za prikazani primjer.

prikaži

Prikaži sve primjere