JOPPD primjer

Isplata naknade prokuristi umirovljeniku
Prikaži sve primjere


U slučaju kada je umirovljenik prokurist, isplata mirovine se ne obustavlja, umirovljenik ne plaća doprinose, a u slučaju isplate naknade za prokuru, ista se obračunava kao drugi dohodak bez obračunavanja obveznih doprinosa. Dakle, plaćaju se samo porez na dohodak po stopi 25% i prirez.Obračunski list

Obračun

Prikaz obračuna za navedeni primjer.

prikaži
Joppd obrazac A stranica

JOPPD obrazac - stranica A

Pogledajte kako mora biti popunjena A stranica za prikazani primjer.

prikaži
Joppd obrazac B stranica

JOPPD obrazac - stranica B

Pogledajte kako mora biti popunjena B stranica za prikazani primjer.

prikaži

Prikaži sve primjere